5 flower remedie 30ml.

€ 16,95

De "rescue" remedie in een 30ml. flesje.

5 remedies in 1 flesje (Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem)