Bepalingen betreffende particuliere verkoop op afstand.

(wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming)

Wettelijk verplichte vermeldingen verkoop op afstand:

Herroepingsrecht en retour:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
De terugzending van de geleverde artikelen, onbeschadigd en ongebruikt (in ongeschonden, ongeopende verpakking) dienen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed te geschieden aan: Ki&C° - Edingsesteenweg 402 - 9400 Denderwindeke. Portkosten voor terugzending zijn ten laste van de consument.

Herroepingsrecht en retour gelden begrijpelijker wijze niet voor "niet-fysieke" producten zoals Sessies-derodedraak en Meditaties. Zolang een sessie of meditatie nog niet heeft plaatsgevonden heeft de consument tot 24u. vóór de sessie of meditatie het recht om van de koop af te zien en zonder boete of opgave van motief een terugbetaling aan te vragen - dit kan via e-mail.

 

Bedenktijd:
De consument heeft gedurende 14 dagen het recht om van de koop af te zien. Dit kan schriftelijk of via e-mail. Is het goed reeds verstuurd (meestal binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van betaling), dan gelden de bepalingen voor retour zoals omschreven in "herroepingsrecht".

 

Geldigheidsduur:
Tot zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn inclusief btw:

6%: boek "Merlijn en het sluiten van de poorten", boek "Kronieken van een Samoerai", boek "Bach bloesems als energie-helpers in je dagelijks leven", de Elfling moederflesjes (pipetflesjes), Trust en de Healing Herbs remedieflesjes.

21%: alle andere producten

(zakelijke klanten uit een andere EU-lidstaat krijgen middels het invoeren van een correct btw-nummer 0% btw gerekend).


Portkosten (indien van toepassing): vermelde portkosten (waaronder gratis bij bestellingen boven de 73 €) zijn voor België en aangrenzende landen (Nl, Fr, De, Lux). Voor andere landen is de prijs te vermeerderen met de desbetreffende, geldende internationale portkost (gelieve ons eerst voorafgaand via mail te contacteren voor een juiste prijsopgave).