Bepalingen betreffende particuliere verkoop op afstand.

(wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming)

Wettelijk verplichte vermeldingen verkoop op afstand

Herroepingsrecht en retour:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
De terugzending van de geleverde artikelen, onbeschadigd en ongebruikt (indien van toepassing in ongeschonden, ongeopende verpakking) dienen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed te geschieden aan: Ki&C° - Edingsesteenweg 402 - 9400 Denderwindeke. Portkosten voor terugzending zijn ten laste van de consument.

Bedenktijd:
De consument heeft gedurende 14 dagen het recht om van de koop af te zien. Dit kan schriftelijk, via e-mail of telefonisch. Is het goed reeds verstuurd (meestal binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van betaling), dan gelden de bepalingen voor retour zoals omschreven in "herroepingsrecht".

Geldigheidsduur:
Tot zolang de voorraad strekt.

Prijs is inclusief btw.
Vermelde portkosten (waaronder gratis voor bestellingen boven de 65 €) zijn voor België en aangrenzende landen. Voor andere landen is de prijs te vermeerderen met de desbetreffende, geldende internationale portkosten (gelieve ons eerst via mail te contacteren voor een juiste prijsopgave).