5 flower remedie 10ml.

€ 9,00

De "rescue" remedie in een 10ml. flesje.
5 remedies in 1 flesje (Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose en Star of Bethlehem)